מועדון חברים נטו - עידכון

 

ברצוננו לעדכנך כי החל מיום 6/9/2020 יחולו שינויים בתכנית ההטבות במסגרת תקנון מועדון הלקוחות של קפנטו, השינויים הבאים:

 1. סעיף 16.1 לתקנון בנוסחו היום ימחק ובמקומו יבוא סעיף 16.1 חדש שנוסחו כדלקמן:
  צבירת נקודות בשיעור של 10% מערך החשבון על מגוון המנות שבתפריט וזאת למעט בהזמנת ארוחות עיסקיות אשר בגינן לא תינתן צבירת נקודות וכן למעט בכל מכירה במסגרת מבצע כלשהוא אשר ינתן בסניף או ברשת ואשר גם בגינה לא תינתן צבירת נקודות. כל נקודה אשר תיצבר שוויה 1 ₪. הצבירה תתאפשר החל מהקניה הראשונה. להסיר ספק, לא תתבצע צבירה בגין תשלום דמי חבר.

 2. סעיף 16.2 לתקנון בנוסחו היום ימחק ובמקומו יבוא סעיף 16.2 חדש שנוסחו כדלקמן:
  במהלך החודש הקלנדרי בו חל יום ההולדת של חבר המועדון (להלן: "החודש הקובע") יהיה זכאי החבר להנחה אחת בשיעור 20%, באחד מסניפי הרשת לפי בחירת החבר, בגין הזמנה שיבצע מהתפריט עד לתקרת גובה הזמנה של 200 ₪. להסיר ספק, ההטבה הנ"ל תינתן פעם אחת בלבד במהלך החודש הקובע.

 3. סעיף 16.4 לתקנון ימחק.
  בהקשר זה מובהר להסרת הספק כי, מבוטלת ההטבה לפיה היה זכאי חבר המועדון לאחר קנייה של 10 כוסות קפה מכל סוג שהוא לכוס קפה חינם.


  חשוב לציין כי מועדון הלקוחות יאפשר לך לממש את הזכויות שצברת בהתאם לתנאי התכנית, החל במועד משלוח הודעה זו ועד למועד כניסת השינוי לתוקף. החל מתאריך 6/9/2020 תוכל לממש נקודות שצברת בהתאם לשינויים בתקנון המפורטים לעיל.